: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

สภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า


    เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสภากาแฟยามเช้า ทำบุญตักบาตร ปล่อยปลา ณ ท่าย์น้ำข้ามภพ  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
    

ประชุมหารือรณรงค์งดใช้พลาสติก และโฟมฯ

        วันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา  10.00  น. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมหารือรณรงค์งดใช้พลาสติก  และโฟมฯ   ณ ห้องประชุม  สนง.ฯการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

         วันที่ 26 กรกฎาคม  2559  เวลา  9.00 น.  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  เข้าร่วมประชุมเรื่องการพิจารณารายงาน  EIA  ด้านอาคาร  การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน  ณ. โรงแรมปัตตาเวีย  รีสอร์ท & สปา  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


การแถลงข่าวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

        ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  นางสาววนิดา แย้มสรวล ผอ.ทสจ.พบ.ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทน ผวจ.พบ.  ร่วมการแถลงข่าวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย  กลุ่มดูนกเพชรบุรี
เครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชร   และกลุ่มคนรักเขาแด่น จัดงาน โครงการ “84 ฝาย ถวายราชินี”ประชุมตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

          วันที่ 13 กค. 59 ส่วนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุมตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีท่านรอง ผวจ. 2 เป็นประธาน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการบริหารจัดการขยะ ผต. ให้กำลังใจการทำงานของจังหวัดเพชรบุรี พร้อมเน้นย้ำ
การรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อลดปริมาณขยะ ณ แหล่งกำเนิด
รวมถึงขยะที่ต้องถูกนำไปกำจัด