: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

ผลการประกวดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 จังหวัดเพชรบุรี

       ผลงานที่ส่งประกวดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 จังหวัดเพชรบุรี จำนวน  7  ชิ้น

    ผลการตัดสินโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 จังหวัดเพชรบุรี  ได้แก่...


- ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ (ระดับชั้นประถมศึกษา)


รางวัลชนะเลิศ 

    
โต๊ะล้อพอเพียง       โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง     


โคมไฟสองสไตล์      โรงเรียนบ้านแหลม- ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ (ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.))
รางวัลชนะเลิศ        

ชุดของใช้ภายในบ้าน         โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   


ไอเดียช่อเฟื่อง        โรงเรียนท่ายางวิทยารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง    

โคมช่อเฟื่อง          โรงเรียนท่ายางวิทยา
- ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ((ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/และประชาชนทั่วไป)


รางวัลชนะเลิศ       

สร้างสรรค์โคมไฟ         นางสยมพร  หาญราษฎร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง    

ดอกไม้ของที่ระลึกจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม  นางสาวจารีย์  ศ
รีสุขแก้ว