: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

เปิดยุทธการทวงคืนผืนป่า 9 มิถุนายน 2558



      วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ อบต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายมณเฑียร ทองนิตย์ เป็นประธานเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าตามแผนปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา ในท้องที่จังหวัดเพชรบุรีโดยมีส่วนราชการใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รอง ผอ.รมน.จว.เพชรบุรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายปกครอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ 10 สาขาเพชรบุรี