: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

เข้าร่วมงานโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"


               วันพุธที่  15  กรกฎาคม  2558  ได้เข้าร่วมงานโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ณ โรงเรียนบ้านในดง  หมู่ที่ 1  ตำบลในดง  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้  คือ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
  ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (เพชรบุรี)  และได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จาก  ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี


รูปกิจกรรม สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ