: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (คทช.จังหวัดเพชรบุรี)

          วันที่  5  กรกฎาคม  2559  เวลา  8.30 น.สนง.ทสจ.พบ.จัดประชุม  คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (คทช.จังหวัดเพชรบุรี) โดยมีนายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนป่ายางหัก-เขาปุ้ม รวม  25,000 ไร่เศษทึ่จะจัดให้แก่ชุมชนที่ไม่มีที่ดินทำกินและไม่มีที่อยู่อาศัย และจะได้แจ้งคณะอนุกรรมการจัดหาทึ่ดินเพื่อพิจารณาต่อไป