: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนนายาง

            วันนี้ (13 กรกฎาคม 2559) เวลา 13.30 น. ส่วนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนนายาง - หนองจอก จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2559 โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
โดยที่ประชุมขอให้ฝ่ายเลขานุการทบทวนผังสีและข้อกำหนดต่างๆ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางเก่า และนำกลับมาประชุมใหม่อีกครั้ง