: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

ประชุมตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

          วันที่ 13 กค. 59 ส่วนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุมตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีท่านรอง ผวจ. 2 เป็นประธาน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการบริหารจัดการขยะ ผต. ให้กำลังใจการทำงานของจังหวัดเพชรบุรี พร้อมเน้นย้ำ
การรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อลดปริมาณขยะ ณ แหล่งกำเนิด
รวมถึงขยะที่ต้องถูกนำไปกำจัด