: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

การแถลงข่าวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

        ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  นางสาววนิดา แย้มสรวล ผอ.ทสจ.พบ.ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทน ผวจ.พบ.  ร่วมการแถลงข่าวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย  กลุ่มดูนกเพชรบุรี
เครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชร   และกลุ่มคนรักเขาแด่น จัดงาน โครงการ “84 ฝาย ถวายราชินี”