: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

           วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ผอ.ทสจ.เพชรบุรี เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ดำเนินการ สำรวจ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองชะอำ เทศบาลตำบลบางเก่า เทศบาลตำบลหนองจอก และอบต.แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี