: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

การพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

         วันที่ 26 กรกฎาคม  2559  เวลา  9.00 น.  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  เข้าร่วมประชุมเรื่องการพิจารณารายงาน  EIA  ด้านอาคาร  การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน  ณ. โรงแรมปัตตาเวีย  รีสอร์ท & สปา  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์