: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

สภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า


    เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสภากาแฟยามเช้า ทำบุญตักบาตร ปล่อยปลา ณ ท่าย์น้ำข้ามภพ  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี