: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

ประชุมหารือรณรงค์งดใช้พลาสติก และโฟมฯ

        วันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา  10.00  น. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมหารือรณรงค์งดใช้พลาสติก  และโฟมฯ   ณ ห้องประชุม  สนง.ฯ